Nybygget på Islandstorget

 

523 bostäder ska byggas i Södra Ängby och Blackeberg inom de senaste åren. Några vägar ändras och islandstorget ger man ett nytt utseende. Det har inte kommit några uppgifter när folk kommer att kunna flytta in men med bygg och plantjänsten kan man hålla sig uppdaterad om planerna givits en tidsplan.

I Stockholm är det stor bostadsbrist och det finns ett stort behov av bostäder för både familjer och studenter. Det här projektet kommer att skapa 523 mer bostäder varav t.ex. 118 hyresrätter och 345 är bostadsrätter. På bottenvåningarna kommer lokaler att byggas för företagare och annat. Men för att detta projekt ska kunna fortgå måste visa byggnader rivas för att lämna plats till de nya som kommer. Södra Ängbys fotbollsklubbs klubbhus är en av flera byggnader som ska rivas men också förskolan. Men allt som rivs kommer också att byggas upp igen. Det kommer att byggas en ny förskola med 4 avdelningar, och ett nytt klubbhus.

Holbergsvägen kommer till stor del om dras för att möta Zornvägen i en fyrvägskorsning. Längs med Ängby bollplans ena kortsida där Ängbys klubbhus nu ligger ska en ny väg ledas till Holbergsvägen och passera lilla Ängby gård. Lilla Ängby gård bedöms vara kulturhistoriskt värdefullt och kommer omges av en grön miljö. Själva torget kommer att ”utvecklas till ett välkomnande och vistelse vänligt område”. Det kommer dyka upp byggas ramper och terrasser och det kommer finnas ytor för lek, skate och uppehälle.

2013-10-17 godkändes ett program om upprustningen av Islandstorget. 8 december 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden detaljplanen och 3 april 2017 antog kommunfullmäktigen detaljplanen. Men för närvarande har den överklagats till Mark- och miljödomstolen.
Om ni vill hålla er uppdaterade kan ni hålla koll på bygg och plantjänsten som det finns en länk till det här nedanför.

Journalist: Joel HB

Information: http://vaxer.stockholm.se/projekt/nya-islandstorget/

Bygg och plantjänst: http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2014-00063

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *